Serving loading...
O nama

Projektiranje, građenje te izvođenje završnih instalacija u graditeljstvu
Djelatnosti

Sve vrste instalaterskih radova s naglaskom na termotehnička postrojenja te elektrotehničke instalacije
Naši projekti

Zdravstvene ustanove, prometna/cestovna infrastruktura, turizam, stanogradnja, tvornice...
Kontakt

Kontakt podaci i informacije o tvrtki

Naši projekti• Zdravstvene ustanove

• Benzinske pumpe i ostala prometna/cestovna infrastruktura

• Turizam

• Sportski objekti

• Stanogradnja/urbane vile

• Kulturno-obrazovne ustanove, društveni objekti te vjerske građevine

• Tvornice, postrojenja i građevine sa specijalnim namjenama

• Trgovački centri i ostale poslovne građevine

34 ZDRAVSTVENE
USTANOVE


Zdravstvene ustanove

1 KBC Rijeka, lokalitet Rijeka, centralna kuhinja, 2017.g.
2 KBC Rijeka, lokalitet Rijeka, centralna rashladna stanica, 2017.g.
3 KBC Rijeka, lokalitet Rijeka, CT 256, 2016.g.
4 KBC Rijeka, lokalitet Sušak, CT 128, 2016.g.
5 KBC Rijeka, Klinika nuklearnu medicinu, 2016.g.
6 KBC Rijeka, Klinika za radioterapiju i onkologiju, 2015.g.
7 Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Rijeka, 2015.g.
8 KBC Rijeka – Barokomora Rijeka, 2014.g.
9 Thalassotherapia Crikvenica – objekt Ružmarinka i Lovorka, 2014.g.
10 Thalassotherapia Crikvenica – objekt K, solarni kolektori, 2014.g.
11 KBC Rijeka, Sušak, angio sala, 2013.g.
12 Medicinski fakultet, vivarij odjela za farmakologiju, Rijeka, 2013.g.
13 Medicinski fakultet, odjel za patologiju, Rijeka, 2013.g.
14 Thalassotherapia Crikvenica – objekt Dalmacija, 2013.g.
15 Psihijatrijska bolnica Lopača, Rijeka, 2012.g.
16 Thalassotherapia Crikvenica – objekt B, uprava, 2012.g.
17 KBC Rijeka, odjel za hematologiju i onkologiju, 2012.g.
18 Thalassotherapia Crikvenica – objekt K, 2011.g.
19 Istarske toplice, 2011.g.
20 Dom za starije i nemoćne osobe PGŽ, Rijeka, 2010.g.
21 Dom za starije i nemoćne Mali Kartec, Krk
22 Zgrada uprave Thalassotherapia Crikvenica, 2010.g.
23 Solarna instalacija psihijatrijske bolnice Rab, 2009.g.
24 Stomatološka poliklinika Jelušić, Opatija, 2009.g.
25 Thallasotherapia Crikvenica – rekonstrukcija prijemne službe u barokomoru, 2007.g.
26 Wellnes centar Grand hotela Adriatic, 2007.g.
27 Psihijatrijska bolnica Rab, 2003.g.
28 Lječilište Istarske toplice 2002.g.
29 Rekonstrukcija i klimatizacija Zavoda za digestivnu kirurgiju u Glavnoj zgradi lokaliteta Rijeka, 2019.g.
30 Radovi na uređenju i pripremi prostora za ugradnju novog MR uređaja, 2019.g.
31 Uređenju suterena objekta „Ružmarinka“, Thalassotherapia, Crikvenica, 2019.g.
32 Skladište lijekova Medical intertrade, Rijeka, 2019.g.
33 KBC Rijeka, lokalitet Sušak, Centar za hitnu medicinu, 2018.g.
34 Radovi na zamjeni vertikala i uređenje sanitarnih blokova, sanitarna vertikala III, 2018.g.

23 PROMETNE
INFRASTRUKTURE


Benzinske pumpe i ostala prometna/cestovna infrastruktura

1 Benzinska pumpa PETROL, Dubrovnik, 2017.g.
2 Benzinska pumpa PETROL, Virovitica, 2017.g.
3 Benzinska pumpa PETROL, Marinići, Rijeka, 2016.g.
4 Benzinska pumpa PETROL, Cernik, Rijeka, 2015.g.
5 Benzinska pumpa PETROL, Viškovo, Rijeka, 2014.g.
6 Benzinska pumpa PETROL, Zadar „Crno“, 2014.g.
7 Garažni prostor ZAGRAD B, Rijeka, 2014.g.
8 Benzinska pumpa PETROL, Petrinja, 2013.g.
9 Benzinska pumpa PETROL, autocesta A7, Rijeka, 2013.g.
10 Benzinska pumpa PETROL, Drenova, Rijeka, 2012.g.
11 Benzinska pumpa PETROL, Bistransko, 2012.g.
12 Benzinska pumpa PETROL, Zaprešić, 2012.g.
13 Benzinska pumpa PETROL, Rovinj, 2012.g.
14 Benzinska pumpa PETROL, Kaštel Novi, 2011.g.
15 Benzinska pumpa PETROL Martinkovac, Rijeka, 2011.g.
16 Benzinska pumpa PETROL, Vodice, 2011.g.
17 Garanžni prostor SANODENT, Rijeka, 2011.g.
18 Garaža uz dvoransko plivalište Kantrida, Rijeka, 2007.g.
19 Naplatna postaja Oštrovica, 2003.g.
20 Naplatna postaja Delnice, 2003.g.
21 Naplatna postaja Grobnik, Rijeka, 2003.g.
22 Benzinska pumpa PETROL Zadar, 2018.g.
23 Benzinska pumpa PETROL Rujevica, Rijeka, 2019.g.

27 TURISTIČKIH
OBJEKATA


Turizam

1 Kamp Zablaće, otok Krk, 2017.g.
2 Rekonstrukcija Hotela Crikvenica, blok B, 2015.g.
3 Rekonstrukcija Hotela Crikvenica, blok A, 2015.g.
4 Hotel Slaven, Selce, 2014.g.
5 Hotel Kvarner, kristalna dvorane te Vila Amalija, Opatija, 2013.g.
6 Rekonstrukcija Vile Belvedere u Lovranu, 2013.g.
7 Hoteli Allegro i Polux u Rabcu, 2013.g.
8 Uređenje autokampa Politin na Krku, 2013.g.
9 Hotel Kaštel Kastav, 2009.g.
10 Hotel Marina, Krk, 2008.g.
11 Hotel Tamaris, Veli Lošinj, 2007.g.
12 Hotel Riva Rab, 2006.g.
13 Grand hotel Adriatic Opatija, 2005.g.
14 Autokamp Selce, 2005.g.
15 Garni hotel Tamaris, Novi Vinodolski, 2004.g.
16 Hotel Selce Selce, 2004.g.
17 Hotel Dražica, Krk, 2004.g.
18 Dječje odmaralište Selce, 2003.g.
19 Hotel Marin, Selce, 2003.g.
20 Hotel Beli Kamik, Njivice, 2002.g.
21 Turistička zajednica grada Rijeke, 2002.g.
22 Hotel Esplanade Crikvenica, 2001.g.
23 Naturistički kamp Valalta, Rovinj, 2000.g.
24 Hotel Millenium, Opatija, 2000.g.
25 Hotel Imperial Rab, 1992.g.
26 Izvođenje radova na objektu - restoran i kotlovnica Ad Turres, Crikvenica, 2019.g.
27 Izgradnja hotela i vinskog podruma Roxanich u Motovunu, 2018.g.

7 SPORTSKIH
OBJEKATA


Sportski objekti

1 Sportska dvorana Punat, 2018.g.
2 Sportska dvorana Hreljin, 2018.g.
3 Stadion Rujevica, 2015.g.
4 Sportska dvorana Ravna Gora, 2013.g.
5 Sportska dvorana OŠ F.K.Frankopan, Krk, 2012.g.
6 Sportska dvorana Pomorske škole u Bakru, 2008.g.
7 Školska dvorana Novalja, otok Pag, 2004.g.

12 STANOGRADNJI/
URBANIH VILA


Stanogradnja/urbane vile

1 Stambeni objekt ZONA 26, otok Krk, 2015.g.
2 Stambena zgrada Srdoči, Rijeka, 2014.g.
3 Vile za iznajmljivanje, Višnjan, 2011.g.
4 Višestambena građevina S+P+4, Zamet, Rijeka, 2011.g.
5 Stambeno poslovni niz Rujevica P3 i P4, 2010.g.
6 Stambeno poslovna građevina Zamet K, Rijeka, 2009.g.
7 Stambeni kompleks Mičetići, otok Krk, 2009.g.
8 Stambeno poslovna građevina Zamet KBB, Rijeka, 2009.g.
9 Stambeno poslovni niz Rujevica P1 i P2, 2008.g.
10 Stambeno poslovna građevina Zagrad, Rijeka, 2006.g.
11 Stambeno poslovna građevina Zamet 53, Rijeka, 2005.g.
12 Izgradnja višestambenih zgrada na Martinkovcu SeeMar, Rijeka, 2019.g.

34 KULTURNA, VJERSKA
I DRUŠTVENA OBJEKTA


Kulturno-obrazovne ustanove, društveni objekti te vjerske građevine

1 Dječji vrtić Punta Kolova, Opatija, 2018.g.
2 Područna škola Punat, 2018.g.
3 Salezijanska gimnazija Rijeka, 2017.g.
4 Dječji vrtić Đurđice, Rijeka, 2017.g.
5 Područna škola Baška, 2017.g.
6 Kulturno-turistički centar Gervais u Opatiji, 2017.g.
7 Dječji vrtić Malinska, 2017.g.
8 Dječji vrtić Zvonimir Cviić,Rijeka, 2016.g.
9 Dječji vrtić Čavle, sustav solarnih kolektora, 2015.g.
10 Tehnički fakultet Rijeka, 2014.g.
11 Dječji vrtić Čavle, 2013.g.
12 Dječji vrtić Omišalj, otok Krk, 2013.g.
13 Dječji vrtić Pehlin, Rijeka, 2013.g.
14 OŠ I.G.Kovačić, Delnice, 2012.g.
15 OŠ Mrkopalj, 2011.g.
16 Studentska prehrana Sveučilišta u Rijeci, 2010.g.
17 Rekonstrukcija OŠ Vežica, Rijeka, 2010.g.
18 Rektorat Sveučilišta u Rijeci, 2006.g.
19 Društveni centar Kijac, Njivice, 2006.g.
20 Karmelićanski samostan Krk, 2006.g.
21 Prenamjena vojarne u Akademiju primjenjenih umjetnosti, Rijeka, 2006.g.
22 Muzej Grada Rijeke, 2005.g.
23 Dom za djecu „Braća Mažuranići“, Novi Vinodolski, 2005.g.
24 Dječji vrtić Radost, Crikvenica, 2004.g.
25 Osnovna škola Novalja, otok Pag, 2004.g.
26 Rekonstrukcija Tehničkog fakulteta u Rijeci, 2003.g.
27 Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Ika, 2001.g.
28 Osnovna škola Kozala, Rijeka, 2000.g.
29 Rekonstrukcija društvenog doma u Omišlju, 2019.
30 Dječji vrtić Fužine, 2019.g.
31 Tehnološko-edukacijski centar Torpedo, Rijeka, 2019.g.
32 Rekonstrukacija posl. zgrade županijske arhive Rijeka, 2018.g.
33 Dječji vrtić Veli Brgud, općina Matulji, 2018.g.
34 Energetska obnova OŠ Ivan Goran Kovačić, Vrbovsko, 2018.

26 TVORNICA, POSTROJENJA I GRAĐEVINA
SA SPECIJALNIM NAMJENAMATvornice, postrojenja i građevine sa specijalnim namjenama

1 Hala za proizvodnju pive KALTENBERG, Kukuljanovo, 2017.g.
2 Proizvodni pogon MONTCOMMERCE 2, Kukuljanovo, 2017.g.
3 Lučko skladište Škrljevo, LUKA RIJEKA, 2017.g.
4 Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA, Rijeka, 2014.g.
5 BIP (Border Inspection Point) Rijeka, Lučka uprava Rijeka, 2013.g.
6 Županijski centar za gospodarenje otpadom KAŠTIJUN, Pula, 2013.g.
7 Poslovni objekt MONTCOMMERCE 1, Kukuljanovo, 2012.g.
8 Tvornica FOST NOVI, Pazin, 2012.g.
9 Prodajno servisni centar MAN, Pazin, 2011.g.
10 Ispitno servisna hala OCEANUS, Poličnik, 2009.g.
11 Rekonstrukcija i nadogradnja objekta NOVI LIST, Rijeka, 2009.g.
12 Distributivni centar JASMIN MAZIVA 2008.g.
13 Rekonstrukcija i dogradnja hale strojne obrade TTO THERMOTECHNIK, Lukeži, 2008.g.
14 Poslovna zgrada AUTOTRANS, Rijeka, 2007.g.
15 Peknjica ČAVJANKA, Čavle, 2007.g.
16 Punionica vode ZVIR, Rijeka, 2006.g.
17 Pekara PIK, Rijeka, 2006.g.
18 Operativne zgrade u skopu brodogradilišta „3.maj“, Rijeka, 2006.g.
19 Pogon za preradu i skladištenje soli MA.CO.T, Kukuljanovo, 2005.g.
20 Poslovna hala za proizvodnju brodova PIČULJAN MARINE, 2005.g.
21 Vatrogasni dom Klana, 2004.g.
22 Poslovna zgrada NOVI LIST, Rijeka, 2004.g.
23 Auto Hrvatska Stanica za tehnički pregled vozila, Rijeka, 2002.g.
24 Regionalna VELETRŽNICA RIJEKA, Matulji, 2001.g.
25 Poslovna građevina na Kukuljanovu Frozen Food, 2019.g.
26 Autocentra Betil, 2019.g.

56 TRGOVAČKA CENTRA I OSTALIH
POSLOVNIH GRAĐEVINA


Trgovački centri i ostale poslovne građevine

1 Poslovni prostor WTC Rijeka, MÜLLER, 2017.g.
2 Upravna zgrada RI PETROL, 2017.g.
3 Poslovna građevina ŠPOROVA JAMA, Kastav, 2017.g.
4 Upravna zgrada EUROMODUL, Kukuljanovo, 2016.g.
5 Upravna zgrada PNUSKOK, Rijeka, 2015.g.
6 Poslovna zgrada JADRAN IMPEX - JAX, Kukuljanovo, 2014.g.
7 Poslovna zgrada NARODNE NOVINE, Kukuljanovo, 2013.g.
8 FINA, poslovnica Zamet, Rijeka, 2013.g.
9 Poslovna zgrada KATARINA LINE, Opatija, 2012.g.
10 Izdavačka kuća EDIT, Rijeka, 2012.g.
11 Poslovna zgrada INDUSTRIJSKA ZONA, Kukuljanovo, 2011.g.
12 Upravna zgrada GP KRK, Krk, 2011.g.
13 Poslovno skladište NOVOTEHNA, Kostrena, 2010.g.
14 Poslovna građevina KLIMAVENT, Rupa, 2010.g.
15 ERSTE banka, poslovnica Pazin, 2010.g.
16 Poslovna građevina IZOFORMA PANELI, Rupa, 2009.g.
17 Poslovna građevina ČISTOĆA, Mihačeva Draga, Rijeka, 2009.g.
18 Poslovna zgrada T-COM (T-HT), Rijeka, 2009.g.
19 ERSTE banka, poslovnica Delnice, 2009.g.
20 Poslovna građevina BITECHNIQUE, Kukuljanovo, 2008.g.
21 Poslovna građevina DUŠEVIĆ & KRŠOVNIK, Rijeka, 2008.g.
22 Poslovna građevina ŠPINA, Matulji, 2008.g.
23 Poslovni centar Zamet, 2008.g.
24 Poslovni kompleks ARK MIHELIĆ, Viškovo, 2007.g.
25 FINA, poslovnica Opatija, 2007.g.
26 ERSTE banka, poslovnica Viškovo, 2007.g.
27 Poslovna zgrada RIO, Rijeka, 2006.g.
28 Skladišno servisna hala INTEL TRADE, Mučići, 2006.g.
29 ERSTE banka, poslovnica Fiumara, Rijeka, 2006.g.
30 Institut IGH, Rijeka, 2006.g.
31 Upravna zgrada kamenoloma Garica, Krk, 2005.g.
32 Robna kuća DOMUS, Rijeka, 2005.g.
33 CARITAS Rijeka, 2005.g.
34 Poslovna zgrada PONIKVE, Krk, 2005.g.
35 Stambeno poslovna građevina MILFLEX, Kostrena, 2005.g.
36 Supermarket PLODINE Labin, 2005.g.
37 Supermarket PLODINE Sisak, 2005.g.
38 Poslovna zgrada ERSTE banka d.d., Jadranski trg, Rijeka, 2004.g.
39 TRIGLAV osiguranje, poslovnica Rijeka, 2004.g.
40 PBZ banka, poslovnica Senj, 2004.g.
41 Poslovna građevina KUŽELKA, Rijeka, 2004.g.
42 Poslovna građevina AUTO UKIĆ, Rijeka, 2003.g.
43 Supermarket PLODINE Zadar, 2003.g.
44 Supermarket PLODINE Pula, 2003.g.
45 Pastoralni centar i župna crkva Škurinje, 2003.g.
46 Supermarket PLODINE, Kostrena. 2003.g.
47 Riječka banka, poslovnica Pazin, 2003.g.
48 Riječka banka, poslovnica Ogulin, 2003.g.
49 Poslovno ugostiteljska građevina Ronjgi, 2003.g.
50 Supermarket PLODINE, Umag, 2002.g.
51 Poslovna zgrada TRANSADRIA Rijeka, 2002.g.
52 Lučka uprava Rijeka, 2002.g.
53 Poslovna zgrada OPTIMA TELEKOM, Rijeka, 2001.g.
54 Upravna zgrada HEP, Rijeka, 1994.g.
55 Trgovački centar MARTI, Rijeka, 2019.g.
56 Poslovna građevina Lumbertrans, 2019.g.